Eldflugan

På Eldflugan har 17 barn i åldersgruppen 4-5 år sin hemvist tillsammans med Anna, Jennie, Katarina och Madeleine.