Eldflugan

På Eldflugan har 21 barn i åldersgruppen 4-5 år sin hemvist tillsammans med Anna, Katarina, Linnea, Madeleine och Åsa.