Eldflugan

På Eldflugan har 20 barn i åldersgruppen 4-5 år sin hemvist tillsammans med Helena, Jennie, Mette och Sebastian.