Vårt förhållningssätt

Vi tycker att det är viktigt att barnen får erfara och lära att det är möjligt att påverka sin situation och att det man säger är betydelsefullt för andra. Barnen ska få uppleva att det är positivt att tycka olika och att mångfalden berikar verksamheten. Pedagogerna ska ge barnen rika möjligheter att få prova och undersöka sina teorier tillsammans med andra. Det finns inga ”rätta” sätt utan det är processen som är det viktiga. Tillsammans omvandlar vi hela tiden våra tankar då en ny tanke får oss att fundera vidare i nya banor. Vi ser inte lärandet som en linjär process utan det spretar åt alla håll likt ett rotsystem på ett träd. I våra projektarbeten vet vi bara vart vi börjar men aldrig vart det slutar. Det är barnens tankar och berättelser som ger projektet näring och en riktning som vi genom reflektion av dokumentation – ”pedagogisk dokumentation” kan se och upptäcka. Vi ser hela dagen som tillfällen för lärande och pedagogens uppgift är att se möjligheterna som uppstår för att utmana barnen och ge möjligheter att få känna sig som ett kompetent barn – en som kan.