Läroplan för förskolan

Här finns länk till Skolverkets sida och Läroplan för förskolan.

Avgifter och regler för förskola

Här finns länk till Varbergs Kommuns hemsida.

Vårt Instagramkonto

Här finns länk till vårt Instagramkonto.