Solkatten

På Solkatten har 18 barn i åldersgruppen 3-4 år sin hemvist tillsammans med Helena, Mette och Åsa.