Solkatten

På Solkatten har 17 barn i åldersgruppen 3-4 år sin hemvist tillsammans med Anna, Frida, Katarina och Linnea.