Vårt miljöarbete

Miljöarbetet är integrerat i vår vardag på Breareds förskola. Vi lär oss att släcka lampor när vi lämnar ett rum, stänga av vattnet när vi tvättat våra händer och sortera sopor så att de hamnar rätt.
Barnen är delaktiga i att vårda och sköta om sin miljö och vi pratar mycket om varför vi ska sortera sopor och spara på vatten och ström. Vi har också sett till så att våra vattenkranar är så snåla som möjligt.

Källsortering

På våra hemvister sorterar barnen papper, kartong och plast. När sorteringslådorna är fulla och säger ”töm mig” så är barnen med och tömmer dem i de stora kärlen som finns i vårt miljö (sop) hus. Metall och glas sorteras i kärl som finns vid köksingången.
Kompostering
Barnen är delaktiga i arbetet med varmkomposten som finns ute på gården. Efter mellanmålet så komposterar barnen en liten del av matresterna som blivit under dagen. Den största delen matrester samlas i ett separat kärl och skickas till biogasproduktion. Det är spännande att följa processen som sker i varmkomposten. Vi tittar på maskarna som arbetar för att göra maten till jord och vi använder sedan jorden i våra odlingar ute på gården.

Våra odlingar

På gården finns små odlingslotter som barnen deltar i skötseln av. På våren, utifrån barnens önskemål, planteras grönsaker, kryddörter och blommor. Under sommaren och när hösten kommer så skördar barnen grönsakerna. Kryddor och grönsakerna används i maten som lagas från grunden i vårt kök.

Maten

I vårt kök så lagas maten från grunden. Vi använder närproducerade, kravmärkta och ekologiska produkter som vi köper från lokala leverantörer och vi använder produkterna från vår egen odling.

Närområdet

När vi är ute i skog, mark och strand så är vi måna om att plocka med oss det skräp som vi hittar och sortera det i vårt miljöhus.

Återanvändbart material

När vi skapar så köper vi inte in färdigt material utan vi använder oss bland annat av det material som kan källsorteras. Barnen tar med sig förnybart material hemifrån för att förråden hela tiden ska vara fyllda med skapande material som t.ex. pappersrullar, plastkorkar, ketchupflaskor, mjölkpaket o.s.v.