Styrelsen

Det är vi som driver förskolan:

Annika Bladh
Katarina Johansson Lindeberg
Mette Öfverlind
Sebastian Sjögander
Åsa Svensson