Föräldrasamverkan

Föräldrarna är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Föräldrars åsikter tas tillvara genom den dagliga kontakten, föräldramöten, utvecklingssamtal och enkäter. Föräldrars önskemål, synpunkter och åsikter följs upp i samband med reflektionsmöten, APT, planerings- och utvärderingsdagar.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning för att få barnen så trygga som möjligt, då de börjar i vår verksamhet. Det är också viktigt för att föräldrarna ska få lära känna de pedagoger, rutiner och miljöer som kommer att möta barnen.