Den pedagogiska miljön

Vi ser miljön runt barnet som en viktig del i barnets utvecklande och lärande. En rik miljö ger ett rikt barn. Miljön ska också vara anpassad så att den samspelar med kompetenta barn. Miljön ska alltså underlätta för barnet att kunna vara kompetent. Vi tänker att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och därför tänker vi annorlunda om materialet vi erbjuder i våra olika lärmiljöer. Materialet vi använder ska vara möjligt att använda på många olika sätt och utmana barnens fantasi. Det ska vara ett ”signalstarkt” material och locka barnen att vilja delta, att vilja pröva. Våra miljöer omskapas hela tiden och de ska ligga nära det barnen undersöker och visar intresse för. Vi ser det också som viktigt att barnen så mycket som möjligt är med och skapar sina lärmiljöer tillsammans med oss pedagoger.