Läroplan för förskolan

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan och följer Varbergs kommuns regler för förskoleverksamhet.