Vår barnsyn

Vi ser barnen som aktiva individer som försöker förstå det som sker i deras omvärld. Barn har egna tankar om hur världen hänger ihop och de ska få möjligheter i förskolan att pröva och undersöka sina ”teorier” på många olika sätt. Vi ser barnet som en som kan och alla barn ska få möjlighet att känna den tillfredsställelsen som det är att vara en tillgång i gruppen. Kompetenta barn måste få möta miljöer som låter dem vara kompetenta. Vi har en tro på barnet och detta ska synas i allt vi gör och i de miljöer de verkar i. Barn blir olika i olika sammanhang – miljö och material påverkar. ”Vi vet vad ett barn är men vi vet inte vad det kan bli…”