Våra köregler

För att erhålla plats på Breareds förskola ska barn vara berättigade till förskoleplats, enligt Varbergs Kommuns regler.

Anmälan till Breareds förskola görs genom att sökande familjer lämnar in förskolans egen anmälningsblankett, fullständigt ifylld till förskolan. Anmälningsblankett finns att hämta på förskolan eller skrivs ut från förskolans hemsida.

Barnet placeras i vår kö utifrån det datum då anmälan registrerats av förskolan.
Syskon, till barn som har förskoleplats hos oss, har förtur i mån av plats.

Avsteg från köreglerna får göras, i syfte att förhindra en kraftig snedfördelning i en barngrupps ålderssammansättning. Det innebär att om en plats endast kan erbjudas till barn i en viss ålder, på grund av barngruppens sammansättning, får det göras även om barnet inte står först i kön.

För att personal snabbt ska komma tillbaka till verksamheten efter föräldraledighet erbjuds tillsvidareanställd personal en plats för sina barn.