Lysmasken

På Lysmasken har 13 barn i åldersgruppen 1-2 år sin hemvist tillsammans med Frida, Helena, Jennie och Sebastian.