Lysmasken

På Lysmasken har 15 barn i åldersgruppen 1-2 år sin hemvist tillsammans med Frida, Jessica, Jennie och Madeleine.