Lysmasken

På Lysmasken har 14 barn i åldersgruppen 1-2 år sin hemvist tillsammans med Annika, Frida, Helena och Åsa.