Pedagogisk dokumentation

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg i vårt kvalitetsarbete och för att synliggöra barnens intressen och lärande. Detta gör att vi kan förändra miljö, arbetssätt och material för att utmana barnen i deras undersökande lekar och intressen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete, då vi regelbundet analyserar den pedagogiska verksamheten, våra olika lärandemiljöer, de resurser som finns och använts samt hur vi ska gå vidare utifrån den information vi fått genom våra reflektioner.