Eldflugan

På Eldflugan har 22 barn i åldersgruppen 4-5 år sin hemvist tillsammans med Anna, Helena, Mette och Monica.