Eldflugan

På Eldflugan har 20 barn i åldersgruppen 4-5 år sin hemvist tillsammans med Linnea, Annika, Åsa och Monica.