Eldflugan

På Eldflugan har 20 barn i åldersgruppen 4-5 år sin hemvist tillsammans med Anna, Helena och Mette.