Vår verksamhet

Vi vill erbjuda barnen en verksamhet som utmanar dem i sitt lärande där glädje, trygghet, gemenskap och inflytande är våra ledord. Den miljö vi erbjuder barnen ska vara levande och föränderlig så att den samspelar med barnens intressen och behov. Vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi där de pratar om det kompetenta barnet, den lärande miljön och pedagogernas förhållningssätt som medupptäckare. Verksamheten är uppbyggd med olika aktivitetsrum som barnen utmanas i efter intresse där samspelet står i fokus. Pedagoger ansvarar för de olika aktiviteterna som erbjuds och deltar i aktiviteterna genom att aktivt lyssna, utforska tillsammans och stötta barnen i deras lek och skapande. Vi arbetar också med projekt vilket innebär att vi fördjupar oss i något speciellt som barnen har visat intresse för. För att kunna utveckla verksamheten som utgår från barnen använder vi oss av pedagogisk dokumentation.