Lysmasken

På Lysmasken har 14 barn i åldersgruppen 1-2 år sin hemvist tillsammans med Jessica, Helena, Jennie, Monica och Katarina.