Solkatten

På Solkatten har 20 barn i åldersgruppen 2-3 år sin hemvist tillsammans med Anna, Sebastian, Mia och Mette.