Solkatten

På Solkatten har 20 barn i åldersgruppen 2-3 år sin hemvist tillsammans med Jennie, Katarina och Sebastian.