Solkatten

På Solkatten har 18 barn i åldersgruppen 2-3 år sin hemvist tillsammans med Frida, Jennie, Katarina och Linnea.