Läroplan för förskolan

Här finns länk till Skolverkets sida och Läroplan för förskolan.

Avgifter och regler för förskola

Här finns länk till Varbergs Kommuns hemsida.