Styrelsen

Det är vi som driver förskolan:

Mette Öfverlind
Åsa Svensson
Katarina Johansson Lindeberg
Monica Brandemyr
Sebastian Sjögander