Den pedagogiska miljön

Vi vill erbjuda barnen en spännande miljö som inspirerar och utvecklar barnen. Genom att erbjuda miljöer som barnen själva kan verka i där materialet är tillgängligt finns tron på det kompetenta barnet. Miljön ska vara föränderlig och stå i relation till barnens intressen och behov. Vi vill erbjuda material som inte är ”färdigt” utan som kan bli till något annat. Vi arbetar därför mycket med återvinningsmaterial vilket är ett material som ”kryddar” barnens skaparglädje, då det inte finns något rätt eller fel utan allt är möjligt. I mötet med andra uppstår lärande då barnen får möjlighet att arbeta i mindre grupper. Genom att skapa små hörnor med plats för smågrupperingar ger vi barnen möjlighet att samtala i leken och i sitt skapande. Vi vill ge barnen ansvar och delaktighet i sitt eget lärande, och ge dem möjlighet att välja själv. Vi har därför skapat olika aktivitetsrum, utifrån de intressen som barnen visar på, som gör detta möjligt.