Vår grundverksamhet

Vi utgår från en grundstruktur när vi planerar vår verksamhet. Det är dock barnens intressen och behov som styr hur vår verksamhet kommer att se ut.