Vår barnsyn

Vi har en tro på barnet som kompetent som har en inneboende kraft att utforska sina egna teorier. Barnet är nyfiket, livsglatt och kommunikativt och lär i samspel med andra. Reggio Emilia pratar om ”barnets hundra språk ” där verksamhetens uppgift blir att ge barnen möjlighet till att använda hela sin förmåga genom att få uttrycka sig genom t.ex. drama, dans, musik, skapande, tal och skrift.