Vårt förhållningssätt

Vi vill möta barnen med öppenhet och glädje där vår nyfikenhet på barnens lärande ska skapa en vilja att utforska tillsammans med barnen. För att kunna spinna vidare på barnens teorier, tankar och intressen är det viktigt att vi pedagoger kan behärska lyssnandets konst. Med ett genuint intresse för barns lärande kan vi ställa reflekterande frågor som utvecklar barnens egna tankar. I samtal med andra kan barnet pröva sina teorier och utveckla sitt tänkande tillsammans så att det leder till nya upptäckter. Vi vill bjuda in barnen till delaktighet i sin egen verksamhet och en förståelse för att allt är föränderligt och kan påverkas.